Mediatec Solutions utökar sin verksamhet med Malmö kontor

Mediatec Solutions utökar sin verksamhet med Malmö kontor

Mediatec Solutions kommer från den 1:e augusti i år även finnas lokalt etablerade i Malmö. Företaget har anställt ett antal nyckelpersoner (Jakob Viberg, Kalle Grönvall, Peter Eberyd och Cecilia Rydberg) som kommer att arbeta utifrån Mediatecs centralt belägna lokaler i Malmö. Mediatec hoppas med denna satsning kunna stärka sin position på den skånska, sydsvenska och Danska marknaden: – Malmö är en strategisk viktig region för oss och den ger oss också möjlighet att växa vår marknadsandel på den Danska marknaden där Mediatec sedan länge varit en stor aktör säger Kenneth Paterson, VD för Mediatec Solutions.

 

Mediatec är ett av de största företagen i Europa som levererar integrerade tekniska lösningar för event. Som en del av NEP Worldwide Network, har vi möjlighet att genomföra stora internationella projekt och samtidigt erbjuda lokal förankring. Med kompetenta medarbetare och innovativa tekniska lösningar ser vi till att varje evenemang blir en minnesvärd upplevelse.

_____________________________________________________________________

Mediatec Solutions expands it business with a new Malmö office

Mediatec Solutions will by the 1st of August this year be locally established in Malmö. The company has employed a number a new key employees (Jakob Viberg, Kalle Grönvall, Peter Eberyd och Cecilia Rydberg) whom will work from Mediatec’s new centrally located office in Malmö. With this expansion Mediatec will be able to strengthen it’s position on the Southern Sweden and Danish markets: – The City of Malmö and the south of Sweden is a strategically important region and it gives us the possibility to strengthen our already well-established position on the Danish market where we have since many years been a  large player, says Kenneth Paterson, CEO of Mediatec Solutions Group.

 

Mediatec is one of the largest companies in Europe providing integrated technical solutions for events. As part of the NEP Worldwide Network, we have the opportunity to carry out major international projects while providing local presence. With competent employees and innovative technical solutions, we make every event a memorable experience.

Press contact:

Kenneth Paterson, kepa@mediatecgroup.com

 

Full PDF press release