Mediatec Solutions och KARL STORZ Endoskopi Norge AS har skrivit ett Letter of intent

Syftet med avtalsförklaringen är att båda företagen ser fördelen med att arbeta tillsammans för att lösa integrationen av avancerade AV-lösningar in om sjukvården. Det kan t.ex. handla om distribution och fördelning av kritiska bild- och ljudströmmar mellan operations salar och laboratorier.

För mer information kontakta:

Mediatec: Ove Almersson

KARL STORZ Endoskopi Norge AS: Håkan Bay Eriksson