Med dagens AV-teknik kan vi skapa interaktiva lösningar där publiken känner sig delaktig och närvarande. IT, ljud, ljus och bild integreras till en helhet som upplevs intuitiv och enkel.

På många upplevelsearenor vävs AV-installationer samman med Live-Events och TV-produktioner. Dagens digitala tillgänglighet gör att gränsen mellan kontinuerlig och tillfällig upplevelse suddas ut. Mediatec är en långsiktigt partner och levererar AV-teknik i hela kedjan.

En Installation sträcker sig över lång tid. Drift och underhåll blir viktiga faktorer både för god ekonomi och för att behålla hög kvalitet genom hela livscykeln. Mediatec har fullutrustade servicecenter i både Stockholm och Göteborg och vi erbjuder olika nivåer av service och underhåll som anpassas individuellt efter behov.

Mikael Hallberg
Business Area Manager, Installation
Mail
+46 736 20 85 12

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande